Дефектолог – це корекційний педагог у галузі розвитку дитячої мови, вивчення, навчання, виховання та соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку. Рівень підготовки вчителя-дефектолога передбачає наявність в нього навичок логопедичної корекції, він має володіти прийомами роботи з розвитку мови, і навіть прийомами корекції звуковимови.

У практичній діяльності дефектолога переважають індивідуальні заняття, оскільки вони дозволяють максимально врахувати індивідуальні особливості кожної дитини. Головне завдання визначити індивідуальний маршрут розвитку дитячої мови, виховання та навчання дитини, надати психологічну та консультативну підтримку батькам.

Є також програма із запуску мовленнєвого процесу для малюків.

Зміст роботи дефектолога це цілісний комплекс заходів, вкладених у надання допомоги, як дитині у вигляді занять і динамічного спостереження ходом розвитку промови, так і батькам, у вигляді консультацій і рекомендацій.